Toda comunicación con XOSE MANUEL LEIRA por calquer medio a través da sua dirección de correo electrónico, o dos formularios presentes neste "web site" o a su "e-mail", supon o consentimento expreso para que sus datos personais sean incorporados o ficheiro titularidade de XOSE MANUEL LEIRA, con dirección e rua areal 59, P3-2J. 15651. Cabanas. A Coruña.

Estos datos de carácter persoal serán tratados conforme o disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Polo tanto, o interesado podrá exercer dereito de acceso rectificación, cancelación e oposición con respecto a os datos personais que consten nos expresados ficheiros, pudiendo revocar su consentimento por escrito en cualquer momento. Para elo o poderan facer por comunciación escrita dirixida a: XOSE MANUEL LEIRA, con dirección e rua areal 59, P3-2J. 15651. Cabanas. A Coruña.

CERRAR